Arama Konferansı

TİHEK Yönetim Kurulu, 01-02 Haziran 2017 tarihlerinde bir Arama Konferansı düzenlemiş, kısa sürede Kurumun ihtiyaçlarını tespite çalışmıştır.

Fatma Benli'nin TİHEK'i ziyareti

TBMM İnsan Hakları ve Çocuk İstismarını Önleme Komisyonu Başkan Vekili İstanbul Milletvekili Avukat Fatma Benli'nin TİHEK'i ziyareti

TİHEK 15 Temmuz Darbe Girişiminin
1. Yıldönümünde Basın Açıklaması Yaptı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU’NDAN
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN 1. YILDÖNÜMÜYLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI
 
15 TEMMUZDAN SONRA TÜRKİYE’NİN ADI KAHRAMAN TÜRKİYE’DİR!  
Bilindiği üzere, 15 Temmuz 2016 tarihinde, Türkiye, insan haklarını, hukuk düzenini ve demokrasiyi silah zoruyla ortadan kaldırmaya kalkışan bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalmıştır. Bu insanlık dışı darbe teşebbüsü temel insan haklarının en önemlisi olan yaşama hakkını da ortadan kaldıran bir vahamete ulaşmıştır. Halkına ihanet eden darbeciler, elinde yalnızca bayrağıyla ihanete karşı duran sivillerin hayat hakkını acımasızca ellerinden almaktan kaçınmamışlardır. Rahmet ve minnetle andığımız 249 vatandaşımızı katletmiş, 2196 vatandaşımızı da yaralamışlardır.  
Ülke insanının kendi kendisini yönetme, seçme ve seçilme hakkını gaspetmeye yönelik bu kalkışma, askerimizin, polisimizin, milletvekillerimizin, siyasi parti liderlerimizin ve vatandaşlarımızın kahir ekseriyetinin kahramanca mücadelesi, hususen sayın Cumhurbaşkanımızın takdire şayan liderliği sonucu püskürtülmüştür. Söz konusu darbe teşebbüsü, gerek yurtta gerekse dünyada insan haklarına, hukuka ve demokrasiye sahip çıktığını iddia edenler için eşsiz bir samimiyet testi olmuştur. Vatandaşlarımız lafta değil özde insan haklarına sahip çıkmış, dünya insan hakları ve demokrasi tarihine örnek bir şeref levhası hediye etmişlerdir. Bundan sonra yeni Türkiye’nin adı hiç şüphesiz ki Kahraman Türkiye’dir. Yeni kurulmuş olan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumumuzun önde gelen paydaşları da söz konusu samimiyet sınavını geçmiş kahraman sivil toplumumuz olacaktır.  
Malumdur ki, 2000’li yılların başından itibaren ülkemizde insan haklarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla mevzuat yönünden köklü reformlar yapılmıştır. Bu reformlar kapsamında Türkiye İnsan Hakları Kurumu yeniden yapılandırılmıştır. 06.04.2016 tarih ve 6701 sayılı Kanun ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu kurulmuş, görev, yetki ve faaliyet alanları güçlendirilmiştir. Ancak, Kurul üyeleri 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü dolayısıyla yaklaşık bir yıl gecikmeli olarak seçilebilmiştir. Hali hazırda ikincil mevzuat çalışmalarını sürdüren Kurumumuz insan haklarının korunması ve geliştirilmesi misyonunu Hakk’a gönülden bağlı milletimizin desteğini de alarak titizlikle ve kararlılıkla yerine getirme azmindedir.  
Bu vesileyle, kahraman sivil toplumumuzu gerçek ve samimi insan hakları savunucusu olarak ilan ediyor ve Kurumumuzla birlikte çalışmaya davet ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.  
Av. Süleyman Arslan  
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı

Başbakan Yardımcısı sayın Hakan Çavuşoğlu'nu Ziyaret

TİHEK Başkanı Avukat Süleyman Aslan ve İkinci Başkan Mesut Kınalı Başbakan Yardımcısı sayın Hakan Çavuşoğlu'na makamında nezaket ziyaretinde bulundular.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'a İade-i Ziyaret

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'a TİHEK Başkanı Süleyman Arslan ve İkinci Başkan Mesut Kınalı 01/08/2017 tarihinde iade-i ziyarette bulundu.

Başbakan Yardımcısı Sayın Recep Akdağ Kurul Üyeleri ile Biraraya Geldi.

TİHEK'ten sorumlu Başbakan Yardımcısı sayın Recep Akdağ'la TİHEK'te yaklaşık 4 saatlik bir toplantı yapıldı. Toplantıda Kurum ihtiyaçları ele alındı.

Çankaya İlçe İnsan Hakları Kurulu'nun TİHEK'i Ziyareti

Çankaya İlçe İnsan Hakları Kurulu'nun TİHEK'i ziyaretinde Kurum'un hazırlık çalışmaları ve İlçe Kurullarının sorunları değerlendirildi.20/07/2017

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünden TİHEK'i Ziyaret

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya ve Genel Müdür Yardımcısı Fahrettin Kırbıyık TİHEK'i ziyaret etti. 19/07/2017.

Mustafa Yeneroğlu'nun TİHEK'i Ziyareti

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı sayın Mustafa Yeneroğlu 19/07/2017 tarihinde TİHEK'i ziyaret etti.