“Her şahıs, doğrudan doğruya veya serbestçe seçilmiş temsilciler vasıtasıyla, memleketinin kamu işleri yönetimine katılmak hakkını haizdir.”
(İHEB m.21)
Geçmişten GünümüzeKamu Kurumlarında İnsan Hakları Çalışmaları

Kamu Kurumlarında İnsan Hakları Çalışmaları

Sayfa yapım aşamasındadır.